? (cont.)
Phoebe b. c 1825
Phoebe b. c 1830
Phoebe b. 1834
Phoebe b. c 1835
Phoebe A. b. 1834
Phoebe Anne b. Oct 1835
Phoebe J. b. c 1815
Phoebe M. b. 1765
Pinkie b. 30 Nov 1877
Polly b. c 1760
Polly b. c 1773
Polly b. c 1784
Polly b. c 1799
Polly P. b. 1849
Priscilla b. 24 Oct 1838
Prudence b. c 1835
Rachael b. 1815
Rachael b. 11 Sep 1858, d. b 1915
Rachael "Jane" b. 1822
Rachael C. b. 1855
Rachael M. b. 25 Dec 1867
Rachel b. 1777, d. a 1861
Rachel b. c 1790
Rachel b. c 1790
Rachel b. c 1800
? (cont.)
Rachel b. 1800
Rachel b. c 1810
Rachel b. c 1820
Rachel b. 1829
Rachel b. c 1830
Rachel b. c 1835
Rachel "Rhoda" b. 1822
Rachel A. b. 1865, d. 1944
Rachel S. b. Nov 1843
Rayme E. b. 1886
Rea b. c 1885
Rebecca b. c 1745
Rebecca b. 1774
Rebecca b. 1775
Rebecca b. 1791
Rebecca b. b 1795
Rebecca b. c 1795
Rebecca b. c 1800
Rebecca b. c 1800
Rebecca b. c 1800
Rebecca b. 1800
Rebecca b. 1802, d. c 1865
Rebecca b. 1803
Rebecca b. 1804
Rebecca b. 1805
? (cont.)
Rebecca b. 1807, d. 4 Mar 1901
Rebecca b. c 1810
Rebecca b. c 1815
Rebecca b. c 1820
Rebecca b. 1821
Rebecca b. 1821
Rebecca b. c 1824, d. 24 Sep 1899
Rebecca b. 25 Feb 1824, d. 23 Jun 1905
Rebecca b. c 1825
Rebecca b. 1828
Rebecca b. c 1830
Rebecca b. b 1835
Rebecca b. c 1835
Rebecca b. b 1836
Rebecca b. c 1840
Rebecca b. 1840
Rebecca b. b 1844
Rebecca b. 1845, d. 15 Aug 1915
Rebecca b. 1851
Rebecca b. 1852
Rebecca b. c 1855
Rebecca b. b 1866
Rebecca E. b. 1811
Rebecka b. c 1750
Rebekah b. c 1760
? (cont.)
Rebekah b. b 1845
Reeny b. c 1835
Retta b. Nov 1872
Rhea b. c 1880
Rhoda b. 1810, d. 1849
Rhoda b. c 1815
Rhoda b. 27 Dec 1835, d. 8 Jun 1869
Rhoda b. 1859, d. b Apr 1881
Rhoda A. b. c 1825
Rhuma b. 1800
Richard b. 1874
Rita b. c 1902
Robert b. c 1815
Robina b. c 1860
Roma b. c 1825
Rosa b. c 1835
Rosa Ann b. c 1838
Rosalind b. b 1900
Rosamond "Rose" b. 1879
Rosamund b. c 1825
Rosanna b. c 1815
Rosanna b. 1824
Rosanna b. Jul 1824
Rosanna b. 1833
Rosannah b. 1783
? (cont.)
Rose b. c 1768
Rose b. 1832
Rose b. 1849
Rose b. 1884, d. 1956
Rose Ann b. c 1810
Rose Ann b. c 1822
Rosie b. 1884
Ross Stewart b. a 1904
Rossina b. c 1825
Roxanna b. c 1822
Roxey b. c 1770
Ruby A. b. 1800
Ruby M. b. c 1881
Ruth b. c 1750
Ruth b. c 1754
Ruth b. c 1775
Ruth b. 1819
Ruth b. 1821
Ruth b. c 1825
Ruth b. 1842
Ruth b. c 1861
Ruth J. b. c 1825
S. b. 1835
S. b. 1835
S. C. b. c 1830
? (cont.)
Saartje "Sarah" b. c 1740
Sabbary b. 1800
Sabina b. c 1830
Sadie b. 1869
Sadie b. 1 Sep 1869
Sadie b. b 1880
Sadie b. 1886
Sally b. 1797
Sally b. c 1825
Sally A. b. 1822
Sally Ann b. 1807, d. b 1879
Salome b. c 1830
Samantha b. c 1800
Samantha b. 1849, d. 27 Nov 1900
Santa Maria b. c 1815
Saphronia b. 7 Sep 1819, d. 31 Oct 1849
Saphronia b. 12 Dec 1850, d. 24 May 1918
Sara E. b. 1850
Sara Jane b. 1810
Sarah b. b 1618
Sarah b. 1645
Sarah b. c 1700
Sarah b. c 1730
Sarah b. c 1740
Sarah b. c 1740
? (cont.)
Sarah b. c 1750
Sarah b. c 1755
Sarah b. c 1760
Sarah b. c 1776
Sarah b. c 1780
Sarah b. c 1780
Sarah b. b 1785, d. 1822
Sarah b. c 1785
Sarah b. c 1790
Sarah b. Feb 1792, d. 22 Mar 1852
Sarah b. c 1795
Sarah b. c 1797
Sarah b. 11 Mar 1798, d. 24 Nov 1859
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
Sarah b. c 1800
? (cont.)
Sarah b. 1802, d. 30 Jan 1872
Sarah b. 1803
Sarah b. 1805
Sarah b. 1806, d. 25 Aug 1889
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. c 1810
Sarah b. 1810, d. 18 Dec 1875
Sarah b. 1810
Sarah b. 1811
Sarah b. 1811
Sarah b. 1813
Sarah b. c 1814
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
Sarah b. c 1815
? (cont.)
Sarah b. 1815
Sarah b. 1815
Sarah b. 1818
Sarah b. 1819
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. c 1820
Sarah b. 1823
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
? (cont.)
Sarah b. c 1825
Sarah b. c 1825
Sarah b. 1828
Sarah b. 1828
Sarah b. 1828
Sarah b. 21 Jul 1828, d. a May 1901
Sarah b. c 1830
Sarah b. c 1830
Sarah b. c 1830
Sarah b. c 1830
Sarah b. c 1830
Sarah b. 1832
Sarah b. 19 Oct 1833
Sarah b. b 1834
Sarah b. b 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1835
? (cont.)
Sarah b. c 1835
Sarah b. c 1837
Sarah b. 1838
Sarah b. c 1840
Sarah b. c 1840
Sarah b. c 1840
Sarah b. c 1840
Sarah b. 1840
Sarah b. 10 Feb 1840
Sarah b. b 1842
Sarah b. 1843
Sarah b. 9 Sep 1843
Sarah b. 1844, d. b 1890
Sarah b. c 1845
Sarah b. c 1845
Sarah b. c 1845
Sarah b. 1845
Sarah b. 1845
Sarah b. b 1850
Sarah b. c 1850
Sarah b. 1851
Sarah b. c 1855
Sarah b. 1856
Sarah b. 1858
Sarah b. 14 Sep 1861
? (cont.)
Sarah b. 7 Mar 1863
Sarah b. c 1870
Sarah b. b 1872
Sarah "Deborah" b. c 1816, d. a 1871
Sarah "Jane" b. 1839
Sarah A. b. 9 Nov 1810, d. 15 Sep 1873
Sarah A. b. c 1835
Sarah A. b. c 1840
Sarah A. b. 28 Oct 1842
Sarah A. b. c 1845
Sarah A. b. 1849
Sarah A. b. 1850
Sarah A. b. 4 Feb 1851
Sarah A. b. 1861
Sarah A. b. c 1865
Sarah Ann b. c 1735
Sarah Ann b. 1771, d. 1840
Sarah Ann b. 1811
Sarah Ann b. 15 Nov 1815, d. 6 Aug 1895
Sarah Ann b. c 1820
Sarah Ann b. c 1820
Sarah Ann b. c 1830
Sarah Ann b. c 1835
Sarah Ann b. c 1835
Sarah Ann b. 1844
? (cont.)
Sarah Ann b. 1845
Sarah Anne b. b 1816
Sarah Annette b. 1864, d. 1954
Sarah E. b. 1828
Sarah E. b. 1833
Sarah E. b. 1838
Sarah E. b. 1841
Sarah E. b. c 1850
Sarah E. b. 1851
Sarah E. b. c 1856
Sarah Elizabeth b. c 1810
Sarah J. b. 1823
Sarah J. b. 1845
Sarah Jane b. c 1810
Sarah Jane b. Feb 1822, d. 7 Jun 1861
Sarah Jane b. 1824, d. 12 Jul 1899
Sarah Jane b. c 1825
Sarah Jane b. c 1835
Sarah Jane b. c 1835
Sarah Jane b. c 1835
Sarah Jane b. 1839
Sarah Jane b. c 1845
Sarah Jane b. c 1845
Sarah Jane b. 1848
Sarah L. b. 1835
? (cont.)
Sarah Louisa b. c 1795
Sarah M. b. 1818
Sarah M. b. 1826
Sarah M. b. 29 Aug 1842
Sarah M. b. 1898
Sarah Maria b. 28 Nov 1870
Sarah P. b. 16 Aug 1871, d. 22 Sep 1958
Sarah S. b. c 1825
Sarah T. b. Oct 1848
Scott b. c 1902
Selina b. c 1820
Selina b. c 1875
Sharlott b. 1834, d. b 1884
Sibbill b. 1789, d. 14 Sep 1874
Sibbill b. 1824
Sibel b. 1815
Silva Ann b. 1880
Sophia b. Aug 1785, d. 12 Feb 1866
Sophia b. c 1795
Sophia b. c 1800
Sophia b. c 1800
Sophia b. 1809
Sophia b. c 1810
Sophia b. c 1815
Sophia b. c 1815
? (cont.)
Sophia b. 1824, d. b 1870
Sophia b. 22 Jun 1824, d. 1 Aug 1909
Sophia b. c 1835
Sophia b. 1838
Sophia b. 1838
Sophia b. 27 Dec 1862
Sophia E. b. 1835
Sophrona b. c 1815
Suphrenia b. 1857
Susan b. c 1782, d. 1849
Susan b. 1793
Susan b. c 1794
Susan b. c 1815
Susan b. c 1820
Susan b. 1824
Susan b. c 1825
Susan b. 1830, d. Apr 1900
Susan b. b 1835
Susan b. c 1835
Susan b. c 1835
Susan b. c 1835
Susan b. c 1835
Susan b. b 1840
Susan b. c 1840
Susan b. c 1845
? (cont.)
Susan b. 1887
Susan M. b. 1847
Susana b. c 1830
Susana b. c 1830
Susanna b. c 1618
Susanna b. 1735, d. 1830
Susanna b. 1794
Susanna b. c 1796
Susanna b. 2 Jan 1803, d. 13 Jan 1864
Susanna b. 1808
Susanna b. 1810, d. 7 Jul 1890
Susanna b. 1826
Susanna b. 24 Mar 1832, d. 18 Jan 1917
Susanna b. b 1835
Susanna b. 1835, d. b Apr 1871
Susanna b. 1837, d. 20 Aug 1873
Susanna b. 1838
Susannah b. 10 Sep 1798, d. 26 Aug 1855
Susannah b. 1812
Susannah b. c 1815
Susannah b. c 1820
Susannah b. c 1825
Susannah b. c 1825
Susannah b. c 1830
Susie b. 1858